Edilex 20 vuotta! – Suomen johtava lakitietopalvelu juhlistaa mennyttä ja suunnittelee tulevaa

Kaksikymmentä vuotta sitten Edilex toi edelläkävijänä juridisen tiedon verkkoon. Miten Edilex toimii nyt, ja miten lakitietopalvelu kohtaa tulevaisuuden haasteet?

Digitaalisen tiedon määrän räjähdysmäisen kasvun myötä ilmaista tietoa on saatavilla jatkuvasti enemmän. Mikä arvo maksullisella lakitietopalvelulla on tällä hetkellä?

– Juristien vaatimukset lakitietopalvelulle monimutkaistuvat, kun tietoa on koko ajan enemmän saatavilla ja työtehtävät pitäisi tehdä nopeammin. Kyse onkin siitä, kuka tiedon paketoi parhaiten niin, että siihen pääsee käsiksi mahdollisimman helposti, sanoo Edilexin kehitysasiantuntija Roosa Joensuu.

Lakitietopalvelu siis säästää käyttäjän aikaa, kun tieto tarjotaan entistä paremmassa muodossa ja entistä nopeammin. Tämä luo palvelun arvon.

Miten Edilex huomioi erilaiset käyttäjät ja tiedontarpeet?

Koska keskeiset oikeuslähteet liittyvät toisiinsa, Edilexin sisällöt on linkitetty keskenään muodostaen laajan juridisen tiedon verkoston.

– Edilexin etuna ovat aineistojen väliset linkitykset, hyvät hakuominaisuudet ja seurantapalvelu, jolla pysyy kartalla lainsäädännön muutoksista, Joensuu kertoo.

Palvelu soveltuu niin opiskelijoille, vastavalmistuneille kuin kokeneemmillekin eri alojen ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään juridista tietoa. Siksi etsittyyn tietoon on aina monta reittiä.

Erilaiset hakureitit ovat tarpeen, sillä yksittäiselläkin juristilla voi olla vaihtelevia tiedontarpeita. Joskus voi olla tarve hakea säädöstä numerolla, joskus taas laajemmin aiheen perusteella erilaisia säädöksiä ja oikeustapauksia.

Viimeisten vuosikymmenten aikana tiedon suunta on muuttunut siten, että kun juristi perinteisesti lähtee itse etsimään tietoa tutkimalla lähteitä, tulee lakitietopalvelun jatkossa pystyä tarjoamaan käyttäjälle se, mitä hän tarvitsee. Tämä tapahtuu tuntemalla käyttäjä ja mahdollistamalla personoitu käyttäjäkokemus.

Laajempi käyttäjäkunta henkilökohtaisempi Edilex

Jatkossa juristien lisäksi myös muiden eri alojen toimijoiden pitää entistä syvällisemmin varmistua siitä, että organisaatiossa noudatetaan lakeja ja vaatimusten noudattaminen dokumentoidaan asianmukaisesti. Näitä käyttäjiä eivät kiinnosta säädökset sinällään, vaan se, mikä on organisaation lainmukaisen toiminnan näkökulmasta olennaista.

– Laaja käyttäjäkunta ja monipuoliset tarpeet luovat myös haasteita palvelun kehityksessä, kertoo Edilexin päätoimittaja Altti Mieho.

Kun juridiseen sisältöön tottumattomampi käyttäjä haaveilee esimerkiksi hänelle valmiiksi rajatuista hakutuloksista, kokenut käyttäjä haluaa olla itse ohjaksissa siinä, mitä tietoa näytetään ja mitä ei.

– Se, että tarjoamme tietoa ja toivomme, että joku löytää sen, ei enää riitä. Juristeilla on kuitenkin tietty metodi ja viitekehys, jossa etenemme tiedonhaussa. Meille on ensiarvoisen tärkeää löytää kaikki tieto, mitä on saatavilla, Mieho sanoo.

Tulevaisuudessa lakitietopalvelun on siis perinteisen tiedonhaun lisäksi vastattava yksilöllisiin tarpeisiin nykyistä paremmin. Siksi Edilex tulee olemaan jatkossa entistä henkilökohtaisempi. Palvelun peruslähtökohdat eivät tule muuttumaan, vaan Edilex on jatkossakin ammattilaisille suunnattu lakitietopalvelu.

– Emme halua popularisoida tietoa, vaan sitä, miten tietoa etsitään ja käytetään, Mieho sanoo.

Editan uudistuneilla sivuilla voit tutustua Edilexin lisäksi myös Editan lakikoulutuksiin ja muihin Editan lakitiedon palveluihin.

Nuoret Juristit ry