Yhdistyksen tärkeä tehtävä on valvoa nuorten juristien ammatillisia, taloudellisia ja muita etuja. Tehtävän hoitamiseksi Nuju toimii aktiivisesti Suomen Juristiliitossa ja tuo esille nuorten juristien työelämän kannalta keskeisiä asioita sekä pyrkii vaikuttamaan niihin.

Nujun näkemyksen mukaan nuorten juristien työelämän kipukohtia ovat mm.

 • yksityisellä sektorilla ylitöiden korvaamatta jättäminen kokonaan tai osittain,
 • julkisella sektorilla lyhyet määräaikaiset työsuhteet, ja
 • vuonna 2013 ja sen jälkeen valmistuneille lupalakimiesjärjestelmän tuottama ”kynnys” työllistymiseen asianajoalalle.

Yhdistys esittää kannanottoja ja lausuntoja, osallistuu valio- ja toimikuntiin sekä työryhmiin, tapaa vaikuttajia sekä nostaa jäsentilaisuuksissaan ja jäsenleh­dessään asioita keskusteluun. Viime vuosien eräänä keskeisenä edunvalvonnallisena teemana on ollut tuomioistuinharjoittelu eli auskultointi ja siihen liittyvät kysymykset. Nuju pyrkii myös edesauttamaan nuorten juristien osaamisen kehittymistä järjestämällä koulutustilaisuuksia ja vaikuttamalla Suomen Juristiliiton koulutustarjontaan.

Nuorilla Juristeilla on vankka edustus Suomen Juristiliiton toimielimissä.

Edustusten kautta yhdistys valvoo jäsentensä ja samalla kaikkien nuorten juristien etua erityisesti erilaisissa työmarkkina-asioissa.

Suomen Juristiliitto

 • Ira Hietanen-Tanskanen (vpj.)

Valtuuskunta 2022-2024

 • Hanna-Maria Seppä
 • Ira Hietanen-Tanskanen
 • Sara Rintamo
 • Nelli Ritala
 • Tarik Ahsanullah
 • Karin Cederlöf
 • Ville Laakso
 • Maija Salmi-Lipiäinen

Hallitus

 •  Tarik Ahsanullah (varajäsen Janne Hälinen)

Julkisen sektorin valiokunta

 •  Mia Hellgren (varajäsen Sami-Petteri Seppä)
 • Oona Mölsä

Yksityissektorin valiokunta

 • Kristiina Lindholm

Oikeuspoliittinen valiokunta

 • Veli-Matti Tikkanen

Tulevaisuusvaliokunta

 • Antti Toponen

Opiskelijavaliokunta

 • Tarik Ahsanullah (pj.)

Jäsenpalveluvaliokunta

 • Johanna Säteri
 • Janne Hälinen

Työelämätoimikunta

 • Oona Molsä

Juristiuutisten toimitusneuvosto

 • Ira Hietanen-Tanskanen (pj)
Nuoret Juristit ry