Kaikki tämän istunnon aikana annetut tallentamattomat ilmoittautumistiedot on poistettu.

Nuoret Juristit ry