Tämä on Nuoret Juristit ry:n (1059588-8) tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, jäljempänä ”GDPR”).

Päivitetty 25.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Nuoret Juristit ry
c/o HPP Asianajotoimisto Oy / Inka Sajakoski
Bulevardi 1 A
00100 HELSINKI

 1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Tiedottaja:

Jäsenen yhteystietojen muutokset:

Voit myös ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi täältä.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Nuoret Juristit ry käsittelee jäsenien henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • Tiedottaminen
 • Laskuttaminen
 • Tapahtumien järjestäminen
 • Jäsenasioiden hoitaminen
 • Yhdistyksen toiminnan kehittäminen

Käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi (yhdistyslain (503/1989) 11 §) sekä jäsensopimukseen perustuen (GDPR Art. 6 (1)(c) ja Art. 6(1)(b)).

Yhdistyksen erilliselle tiedotus-sähköpostituslistalle voi kuka hyvänsä liittyä ja siitä poistua. Sähköpostituslistan henkilötietoja käsitellään tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa ja käsittely perustuu sähköpostituslistalle liittyneen henkilön suostumukseen GDPR Art. 6 (1)(a).

 1. Henkilötietoryhmät ja niiden tietosisällöt

Henkilötiedot kerätään jäseneltä itseltään jäsenhakemuksen ohessa. Lisäksi henkilötietoja kerätään jäseniltä tai muilta henkilöiltä tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä.   Jäseniltä kerätään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
 • muut mahdolliset jäsenen itse ilmoittamat tiedot, kuten ruoka-aineallergiat
 1. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja luovutetaan verohallinnolle yhdistyksen verotuksessa vähennyskelpoisten jäsenmaksujen vähentämistä koskevien ilmoitusten oikeellisuuden tarkistamista varten. Luovutus perustuu verotusmenettelylain (1558/1995) 3 luvun 16 §:ään.

 1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Jäsenen tietoja säilytetään jäsenyyden päättymisestä kolmen vuoden ajan. Tapahtumiin osallistuneiden tietoja säilytetään kolme vuotta tapahtuman päättymisestä. Tietojen poisto tehdään vuoden lopussa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi kääntyä yllä ilmoitetun yhteyshenkilön puoleen halutessaan käyttää mainittuja oikeuksiaan.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käsitellään sähköisesti ja säilytetään teknisesti suojattuina.  Pääsy tietoihin vaatii käyttäjätunnuksen, salasanan ja riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tämä sivusto on suojattu Googlen reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja – Ehdot

 

Nuoret Juristit ry