KAUPPAKAMARI|Juridiikka: Koulutusta riita-asioihin

Nuorten Lakimiesten yhteistyökumppani KAUPPAKAMARI|Juridiikka tarjoaa riita-asioita koskevaa juridista koulutusta:

Tule kehittämään käytännön valmiuksiasi riita-asioiden hoitamiseen tuomioistuimessa kokeneiden ja erinomaisten alansa asiantuntijoiden avulla. Koulutukset järjestää KAUPPAKAMARI|Juridiikka ja paikka on Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, 2.krs, Helsinki

Riita-asian kirjallinen ja suullinen valmistelu 8.10.2015, klo 8.45 – 14

Riita-asian valmistelun tarkoituksena on täsmentää riitakysymykset ja kartoittaa oikeudenkäyntiaineisto keskitetyn pääkäsittelyn aikaansaamiseksi ja toisaalta myös ratkaisun mahdollistamiseksi jo valmistelussa. Tehokkaan ja jouhevan käsittelyn takaamiseksi vaatimukset ja vastaukset tulisi kirjoittaa ja argumentoida selkeästi jo kirjallisessa valmisteluvaiheessa.

Seminaarissa opit, miten tehdään hyvä haastehakemus, ja mitkä seikat taas ovat vastaajan kannalta olennaisia. Jos vastaaja kiistää kanteen, käsittelyä jatketaan suullisessa valmistelussa. Miten suullinen valmistelu etenee, ja miten selvitetään mahdollisuudet sovintoon?

Asiantuntijat:
Osastonjohtaja, käräjätuomari, Petteri Palomäki, Pirkanmaan käräjäoikeus
Asianajaja, VT Marcus Blomfelt, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 

Jäsenetuhinta: 375 € + alv.
Normaalihinta: 495 € + alv.

Riita-asian pääkäsittely 29.10.2015, klo 8.45 – 13

Tilaisuudessa käsitellään riita-asian pääkäsittelyn kulkua niin tuomarin kuin asianajajan näkökulmasta. Muuttuuko tuomarin rooli kun valmisteluvaiheesta siirrytään pääkäsittelyyn? Seminaarissa saat kokeneilta prosessioikeuden asiantuntijoilta tietoa mm. siitä, miten asiaesittely pääkäsittelyssä tulisi tehdä ja mitkä seikat edesauttavat todistelun vastaanottamisessa onnistumista. Tilaisuudessa saat vastauksen myös siihen, millä edellytyksillä uusiin seikkoihin ja todisteisiin voidaan vedota vielä pääkäsittelyvaiheessa. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään mm. loppupuheenvuoroihin liittyviä ongelmia sekä oikeudenkäyntikululaskujen käsittelyä.

Asiantuntijat:
Käräjätuomari, osastopäällikkö Kimmo Simola, Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Asianajaja, osakas Petri Taivalkoski, Roschier Asianajotoimisto Oy 

Jäsenetuhinta: 375 € + alv.
Normaalihinta: 495 € + alv.

Suomen Lakimiesliiton jäsenet saavat koulutuksen jäsenetuhintaan.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.kauppakamarikauppa.fi tai tai puh. 09 2286 0360.

Nuoret Juristit ry