Lupalakimiesjärjestelmä jättää nuoret juristit vaille työtä

Vastavalmistuneiden lakimiesten työllisyystilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden 2014 aikana. Kesä-joulukuussa 2014 työttömänä oli jo joka kymmenes oikeustieteen opinnot viimeisen vuoden sisään päättäneistä, kun vastaava luku vuonna 2013 vaihteli kuuden ja kahdeksan prosentin tuntumassa. Vuosina 2011 ja 2012 työttömyysluvut pysyivät jatkuvasti alle kuudessa prosentissa.

Ongelmat eivät selity huonolla taloustilanteella. Koko vuosikymmenen ajan jatkuneesta talouden ahdingosta huolimatta vastavalmistuneiden lakimiesten työttömyysluvut ovat olleet selvästi vuotta 2014 alhaisempia.

Ongelmien taustalla on ennen kaikkea lupalakimiesjärjestelmän aiheuttama ylimääräinen ”työllistymiskynnys”. Lupalakimiesjärjestelmä on osoittautunut huonosti valmistelluksi ja puutteelliseksi. Se rajoittaa olennaisesti ammatinharjoittamista, mutta ei kuitenkaan poista tehokkaasti niitä oikeudenhoidon laatuun liittyviä ongelmia, joita varten järjestelmä on luotu. Lakimiesliiton tutkimuksessa 40 % vuonna 2013 valmistuneista juristeista koki järjestelmän vaikeuttaneen omaa työllistymistään.

Ongelmat on ratkaistava nopeasti, sillä vastavalmistuneiden työllistymisvaikeudet heijastuvat pahimmillaan koko urakehitykseen. Oikeuslaitokseen kohdistuvat rajut säästöpaineet eivät myöskään ainakaan helpota tilannetta.

Nula tekee aktiivisesti töitä lupalakimiesjärjestelmään liittyvien ongelmien poistamiseksi ja pitää muutenkin esillä nuorten juristien näkökulmaa muun muassa Lakimiesliiton edunvalvontatyössä. Lupalakimiesjärjestelmän ongelmien ratkaisumalliksi on tällä hetkellä esitetty lupalakimiesten tutkintovaatimusten sisällyttämistä valinnaisina opintoina yliopisto-opintoihin. Lisäksi Nula muistuttaa riittävien auskultointipaikkojen tärkeydestä myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Auskultointipaikkojen leikkaaminen olisi oikeuslaitoksen kannalta erityisen tehoton ratkaisu, joka myös heikentäisi pitkällä tähtäimellä juristikunnan ammattitaitoa.

Antti Vaaja
Nuoret Lakimiehet ry:n edunvalvontavastaava

Nuoret Juristit ry