Merioikeutta ja aamupalaa

Kaksikymmentä Nuorten Lakimiesten jäsentä vieraili tiistaina 14.10.2014 Hammarström Puhakka Partnersilla aamiaistilaisuudessa. Aamiaisen ohessa tutustuttiin monelle Nulan jäsenelle hieman tuntemattomampaan oikeudenalaan: meri- ja kuljetusoikeuteen.

Nulalaiset nauttimassa maittavasta aamiaisesta ja Nora Gahmberg-Hisingerin mielenkiintoisesta alustuksesta.

Nulalaiset nauttimassa maittavasta aamiaisesta ja Nora Gahmberg-Hisingerin mielenkiintoisesta alustuksesta.

HPP:n osakas Nora Gahmberg-Hisinger kertoi oikeudenalan erityispiirteistä. Usein meri- ja kuljetusoikeuteen liittyvät toimeksiannot vaativat useiden eri kompetenssiryhmien osaamista eikä ole mitenkään poikkeuksellista, että samassa projektissa pohditaan sopimus-, vahingonkorvaus-, rahoitus-, insolvenssi- ja kilpailuoikeuteen liittyviä kysymyksiä – riidanratkaisua tietenkään unohtamatta.

Lisäksi Gahmberg-Hisinger antoi nulalaisille vinkkejä alushankintojen ja laivanrakennusprojektien tekemiseen sekä kertoi viimeaikaisesta Liikenneviraston jäänmurtajahankinnasta. Alan kansainvälisyys ja moniulotteisuus tekevät toimeksiannoista hyvin mielenkiintoisia. Pelkästään sovellettavan sopimusmallin tai eri hankintaparametrien määrittäminen on usein haasteellisempaa kuin sellaisissa projekteissa, joissa hankittava kohteen on tarkoitettu pysyvän paikallaan.

Asianajaja Julia Pekkala puolestaan kertoi merioikeuden erityisestä asemasta kilpailuoikeudessa sekä siitä, miten meriliikenteeseen sovellettavaa kilpailuoikeudellista erityissääntelyä on viime vuosina purettu. Merkittävin meriliikennettä koskeva edelleen voimassa oleva erityissäännös on konsortioasetus (906/2009), jonka perusteella linjaliikennekonsortioille voidaan myöntää poikkeuksia niin sanotusta kartellikiellosta. Pekkala kertoi, että linjaliikennerahtausta harjoittavat varustamot ovat kuitenkin olleet viime vuosina komission laajamittaisten tutkimusten kohteena. Meriliikenteen erityisasema kilpailuoikeudessa näyttää siis olevan heikentymässä.

Kiti Karvinen

Nuoret Juristit ry