#metahdomme

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus on päättänyt kannattaa Suomeen tasa-arvoista avioliittolakia. Aiemmin tällä viikolla myös Suomen Lakimiesliitto päätti kannattaa lakiehdotusta.

Lakimiesliitto totesi oman tuenosoituksensa yhteydessä osuvasti: ”Koska yhdenvertaisuus lain edessä on oikeus ja kohtuus.”

Sateenkaarivaaka

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista

Eduskunnan täysistunto päättää perjantaina 28.11.2014 tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen (KAA 3/2013 vp) jatkosta. Pohjaehdotuksena on lakivaliokunnan hylkäävä kanta, mutta valiokunnan mietintöön liittyy vastalause, jossa ehdotetaan kansalaisaloitteen hyväksymistä hieman muutettuna. Jos hylkäävä kanta voittaa, aloitteen käsittely käytännössä päättyy. Jos taas hyväksyvä kanta voittaa, siirtyy aloitteen käsittely eduskunnan suureen valiokuntaan, josta se palaa uudelleen täysistuntokäsittelyyn. Äänestyksestä odotetaan erittäin tasaista.

Tahdon2013-kampanjan valmisteleman kansalaisaloitteen allekirjoitti viime vuonna ennätykselliset 166.851 suomalaista. Myös useat muut yritykset ja yhteisöt ovat osoittaneet tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille osana Me tahdomme -kampanjaa.

Kansalaisaloitteen tarkoituksena on, että jatkossa myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus solmia avioliitto. Muutoksella pyritään lisäämään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Nuoret Lakimiehet – Juristin parasta aikaa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhunkaan katsomatta.

Nuoret Juristit ry