Nuorten juristien monimuotoisuuskyselyn tulokset

Nuoret juristit teki kesällä 2021 jäsenilleen monimuotoisuuskyselyn, jossa kartoitettiin nuorten juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden kokemuksia siitä, kuinka monimuotoisuus toteutuu juridiikan alan työpaikoilla. Linkki kyselyyn jaettiin Nuju-infossa ja kysely oli avoinna 18.6.-11.7.

Kyselyssä selvitettiin millainen asenneilmapiiri oikeustieteen alan työpaikoilla vallitsee marginalisoituja vähemmistöjä kohtaan. Kyselyn tuloksista voit lukea alla olevasta esityksestä, johon on koottu kyselyn tulokset:

Nuoret Juristit ry