Yhdistys äänesti nimenmuutoksen puolesta

Nimenmuutos Nuoret Juristit ry, Unga Jurister rf

Yhdistyksen kokous päätti sääntöjen muuttamisesta 24. syyskuuta 2020 ja muutti yhdistyksen nimen Nuoret Lakimiehet ry:stä Nuoret Juristit ry:ksi. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi Unga Jurister rf säilyi ennallaan.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta oli tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Ensimmäinen yhdistyksen kokous pidettiin 19. marraskuuta 2019. Tarkoituksena oli pitää seuraava nimenmuutosta koskeva yhdistyksen kokous keväällä 2020, mutta korona jarrutti hanketta. Samalla nimenmuutoksen kanssa lanseerattiin yhdistyksen uusi visuaalinen ilme ja uudet nettisivut www.nuoretjuristit.fi.

Yhteiskunnassa on ollut jo jonkin aikaa keskustelua sukupuolittuneista ammattinimikkeistä ja monet yhteiskunnan toimijat ovat viime vuosina arvioineet sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttöä toiminnassaan. Myös lakimies on sukupuolittunut nimike, jolle on jo olemassa ja laajassa käytössä oleva neutraali ammattinimike – juristi. Molemmat tarkoittavat oikeustieteellisen tutkinnon suorittanutta henkilöä. Juristi kuuluu sukupuolineutraalien oikeustieteellisten nimikkeiden perheeseen yhdessä tuomarin, syyttäjän ja asianajajan kanssa.

Nuoret Juristit ry:n hallitus päätti teettää kyselyn yhdistyksen nimenmuutoksesta Nula-infon tilaajille syksyllä 2018. Kyselyn vastausten perusteella oli selvää, että suurimmalle osalle vastaajista asia oli tärkeä ja suurin osa kannatti nimenmuutosta. Kyselyn yhteydessä ehdotukseksi uudeksi nimeksi annettiin Nuoret Juristit ry (Unga Jurister rf), mutta myös muita vaihtoehtoja sai esittää. 

Yhdistyksen hallitus on halunnut pitkäjänteisesti kehittää yhdistystä, ja toiminnassaan heijastaa nuoren juristikunnan arvoja. Jäsenistölle suunnatun kyselyn tulokset antoivat hallitukselle mandaatin ryhtyä valmistelemaan nimenmuutosta esiteltäväksi yhdistyksen kokoukselle. 

Jäsenistön keskuudessa hanke on saanut positiivisen vastaanoton esimerkillisyydellään, rohkeudellaan ja edelläkävijyydellään.

På svenska fortsätter föreningen sin verksamhet under namnet Unga Jurister rf.

Nuoret Juristit ry