Nimenmuutoskyselyn tulokset

Selvitimme kyselytutkimuksella yhdistyksen sähköpostilistan tilaajien kantaa Nulan nimen muutokseen ja brändin päivittämiseen. Ehdotus uudeksi nimeksi oli Nuoret Juristit ry (Unga Jurister rf). Kyselyyn tuli yhteensä 217 vastausta. Vastanneista noin 90 % ilmoitti olevansa yhdistyksen jäseniä.

Nimenmuutosta piti todella hyvänä ideana 36,4 % ja hyvänä ideana 17,5 % vastanneista ja todella huonona ideana 18,4 % ja huonona ideana 16,6 %. Yhteensä siis muutokseen suhtautui positiivisesti noin 54 % vastanneista ja negatiivisesti 35 %.

Brändin ja nimen uudistamista piti hyvin tärkeänä tai tärkeänä noin 44 % vastanneista ja ei lainkaan tärkeänä tai ei tärkeänä noin 31 %. Avoimissa vastauksissa korostuivat kannattajien osalta ehdotetun muutoksen kokeminen nykyaikaisena ja vastustajien osalta kiinnitettiin erityisesti huomiota nykyisen nimen perinteisyyteen, muutoksen tarpeettomuuteen ja siihen seikkaan, että “juristi” on vierasperäinen sana, toisin kuin “lakimies”.

Kyselyn tulosten valossa hallitus on päättänyt jatkaa selvitystyötä ja nimenmuutoksen valmistelua. Asiasta laadittava selvitys tullaan esittämään jäsenistölle myöhemmin. Kiitämme kaikkia vastanneita kommenteista ja palautteesta!

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus 2018

Nuoret Juristit ry