Oletko lähisukusi ensimmäinen akateeminen? Osallistu tutkimukseen

Ohessa Nuorille Lakimiehille välitettäväksi tullut pro gradu -haastattelupyyntö.

Oletko lähisukusi ensimmäinen akateeminen? Etsin yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmaani varten yksilöhaastatteluihin Suomessa asuvia henkilöitä,

  • joilla on akateeminen loppututkinto oikeustieteellisestä ja
  • jotka ovat suorittaneet perhepiirinsä ensimmäisenä yliopistokoulutuksen sekä
  • tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 20 vuotta.

Tutkielmani aiheena on korkeakoulutuksen periytyvyys ja perheensä ensimmäisten korkeakoulutettujen kokemukset yliopisto-opiskelusta. Haastattelujen tarkoituksena on kartoittaa haastateltavan kokemuksia ja havaintoja koulutuspolkunsa eri vaiheista sekä niistä tekijöistä, jotka ovat edesauttaneet tai hankaloittaneet akateemiselle polulle päätymistä ja sillä pärjäämistä.

Haastattelu kestää noin 30–60 minuuttia ja on mahdollista toteuttaa haastateltavan itse valitsemassa paikassa, mieluiten kuitenkin pääkaupunkiseudulla tai muuten hyvien kulkuyhteyksien päässä. Haastattelut äänitetään analysointia varten ja kerättyä aineistoa tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksiin. Vastaukset käsitellään ja raportoidaan täysin anonyymisti, ja ne hävitetään tutkielman valmistuttua.

Mikäli kuulut haastattelujen kohderyhmään ja olet halukas jakamaan kokemuksiasi, niin otathan yhteyttä mahdollisimman pian, sillä haastattelut on tarkoitus toteuttaa helmi-maaliskuun aikana.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni.

Ystävällisin terveisin ja avusta kiittäen

Jukka Ruuskanen, VTK

p. 050 563 9731

Nuoret Juristit ry