Tuomioistuinharjoittelu – Hakeutuminen, käytännöt ja hyödyt

Lakimiesliitto järjesti urakoulutuksen tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin hakuprosessista, käytännöistä ja hyödyistä Porthaniassa torstaina 1.3.2018.

Tilaisuudessa esiintyivät oikeusneuvos ja tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtaja Kirsti Uusitalo, Kainuun käräjäoikeuden käräjänotaari Ira Hietanen ja Helsingin hallinto-oikeuden esittelijä Mikko Laapas.

Alla olevat muistiinpanot tapahtumasta pohjautuvat tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtajan Kirsti Uusitalon esitykseen Porthaniassa pidetyssä tuomioistuinharjoitteluinfossa 1.3.2018. Tilaisuudesta löytyy myös videotallenne.

 

HAKU

-Vuodelle 2019 on tulossa kielinotaarien (eli vähemmistökieltä osaavien) virkoja viiteen käräjäoikeut

een, niihin haetaan samassa haussa. Asiaa koskeva asetus on vasta tulossa.

-Paikkoja tulee olemaan noin 135, käräjäoikeuksia uudistuksen jälkeen 20.

-Vuonna 2017 hakijoita oli 437 ja 140 nimitettiin.

-Haku aukeaa maaliskuun loppupuolella, hakuaikaa kolme viikkoa.

-Lautakunta toivoo, että haettaisiin vain sellaisiin käräjäoikeuksiin, joista ollaan valmiita ottamaan paikka vastaan.

-Tuomioistuinharjoitteluun ei voi hakea ennakoivasti opintojen aikana; tutkinto on oltava suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Mahdollisia kielitaitotodistuksia voi toimittaa hakuajan päätyttyäkin.

-Jos ei ota tarjottua paikkaa vastaan, niin hakemus ei jää voimaan.

-Valintakriteerit lopullisessa muodossaan julkaistaan lautakunnan internetsivuilla, pisteytysperusteet alla eivät ole välttämättä lopulliset.

-Yleiset linjat tulevat suoraan laista.

VALINTAKRITEERIT

-Palautteen johdosta pieniä muutoksia on tehty.

Opintomenestyksestä voi saada max 10 p (painoarvo 51 %).

-Opintomenestys-kategoria koostuu pakollisten aineopintojen arvosanojen keskiarvosta (ei painotettu) sekä gradun arvosanasta.

-Tasan tai yli 4 keskiarvosta 5 p, 3,5 k.a. = 4 p, 3 k.a. = 2 p, alemmista ei pisteitä.

-L tai 10 gradu = 5 p, E tai 9 = 4 p, M tai 8 = 2 p, alemmista ei pisteitä.

-Jos opintoja on suoritettu ulkomailla, niin niistä otetaan huomioon parhaiten suomalaista tutkintoa vastaavat opinnot.

Työkokemuksesta voi saada max 3 p (painoarvo 15 %).

-Pisteitä saa ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittamisen jälkeisestä lakimiehen työstä tai muusta normien soveltamista sisältäneestä työstä.

-0,5 p / 6kk, pisteitä korkeintaan 3 vuodelta.

Muusta pätevöitymisestä voi saada max 1,5 p (painoarvo 8 %).

-Esim. jatkotutkinnot, täydentävät opinnot, julkaisutoiminta (Edilexissä julkaistua gradua ei lasketa).

-Vuonna 2017 myös ilman lähtöpisteitä opintomenestyksestä pääsi auskultoimaan.

HAASTATTELU JA AIKATAULU

-Lain mukaan hakijat voidaan haastatella –> mahdollisesti jatkossa haastatteluita ei pidetä ollenkaan, vaan valinnat pelkästään papereiden perusteella.

-Haastatteluiden järjestäminen tänä vuonna ei ole varmaa, mutta jos niitä pidetään, niin pääsääntöisesti käräjäoikeudet haastattelevat, lautakunta voi haastatella muutamien käräjäoikeuksien puolesta.

Haastattelusta voi saada max 5 p (painoarvo 26 %)

-Mahdolliset haastattelut pidettäisiin kesä-elokuussa 2018.

-Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota työhön tuomioistuimessa.

-Vuonna 2017 haastatteluun kutsuttiin 256 hakijaa.

-Viime vuonna haastattelussa oli neliportainen arvosteluasteikko; 5 p, 3 p, 1 p ja 0 p, perustuen arvioon haastateltavan soveltuvuudesta tuomioistuinharjoitteluun. Jos sai 0 p niin haku päättyi siihen, mutta pyydettäessä sai uuden haastattelun lautakunnan toimesta.

-Nimitykset syksyllä 2018 (nimityksistä ei valitusoikeutta).

-Käräjäoikeudet päättävät aloituspäivät.

-Tulosneuvotteluissa syksyllä ratkeaa ”6+6” (eli 6 kk KO ja 6 kk HO/HAO) paikkojen määrä ja sijoittelu. Kiinnostuksen niihin voi ilmoittaa alustavasti hakulomakkeessa.

-Viime vuonna tuli joitain peruutuksia, jolloin paikat jaettiin varasijalistan mukaan.

-Haastattelu sen käräjäoikeuden toimesta, johon lähtöpisteet (eli opinnot + työkokemus + muu pätevöityminen) riittivät. Jos sinne ei mennyt, niin ei ollut mahdollisuutta saada mitään paikkaa. Harjoittelupaikan saattoi kuitenkin saada muustakin kuin haastattelevasta käräjäoikeudesta.

-Vuonna 2017 suurimmat pisteet (vähintään 11-13,5) vaadittiin Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Tuusulaan, Varsinais-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Länsi-Uudellemaalle.

 

Laatinut Lars Lindeman, Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

Nuoret Juristit ry