Tuomioistuinharjoittelua koskeva kysely

Nuoret Lakimiehet ry:n tuomioistuinharjoittelukysely 2018

Tuomioistuinharjoittelun hakumenettely on uudistunut ja ensimmäinen keskitetty valtakunnallinen haku järjestettiin keväällä 2017. Seuraava haku järjestetään todennäköisesti keväällä 2018.

Nuoret Lakimiehet ry toteuttaa kyselyn keskitettyyn hakuun osallistuneille selvittääkseen hakijoiden kokemuksia uudesta hakujärjestelmästä. Nuoret Lakimiehet ry julkaisee kyselyn tulokset verkkosivuillaan ja käyttää vastauksista saatua tietoa edunvalvontatyössään. Kyselyn tulokset välitetään myös tuomarinkoulutuslautakunnalle.

Kysely on tarkoitettu kaikille tuomioistuinharjoittelun uudessa järjestelmässä (vuonna 2017) hakeneille. Kysely ei ole tarkoitettu ainoastaan Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenille, vaan kyselyä saa mielellään välittää kaikille uudessa järjestelmässä hakeneille. Kysely on anonyymi.

Käräjä-, hovi- ja hallinto-oikeuksien päälliköille toteutetaan myös oma erillinen kyselynsä.

Kiitämme Lakimiesliittoa avusta kyselyn toteuttamisessa.

Kyselyn viimeinen aukiolopäivä on 11.3.2018. Kyselyyn pääset täältä.

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

 

 

Nuoret Juristit ry