Tuomioistuinharjoittelukyselyn tulokset

Tuomioistuinharjoittelun hakumenettely uudistettiin ja ensimmäinen keskitetty valtakunnallinen haku järjestettiin keväällä 2017. Selvittääkseen tuomioistuinharjoitteluun pyrkivien kokemuksia ja ajatuksia uudesta hakumenettelystä Nuoret Lakimiehet ry (Nula) toteutti aiheesta kyselyn helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki uudessa hakumenettelyssä hakeneet.

Ohessa ovat kyselyn tulokset sekä niistä laadittu raportti PDF-muodossa. Nula käyttää tuloksia edunvalvontatyössään. Vastausaineisto (ml. avoimet vastaukset) toimitetaan tuomarinkoulutuslautakunnalle, oikeusministeriölle sekä Lakimiesliitolle.

Kiitämme Lakimiesliittoa avusta kyselyn toteuttamisessa.

Raportti tuomioistuinharjoittelukyselystä 2018

Kyselyn aineisto

Nuoret Juristit ry