Yhdistyksen nimenmuutoksesta

Nulan hallitus toteutti vuonna 2018 kyselyn koskien yhdistyksen mahdollista nimenmuutosta. Ehdotettu uusi nimi oli Nuoret Juristit ry (Unga Jurister rf). Kyselyyn tuli yli 200 vastausta ja vastanneista noin 90 % ilmoitti olevansa yhdistyksen jäseniä. Muutokseen suhtautui positiivisesti noin 54 % vastanneista (35 % negatiivisesti) ja sitä piti tärkeänä noin 44 % vastanneista. Kyselyn tulosten johdosta hallitus päätti jatkaa nimenmuutoksen valmistelua. Asiasta laadittu selvitys esiteltiin jäsenistölle kevätkokouksessa 2019, jossa käytiin paikalla olleiden kanssa asiasta hyvää keskustelua.

Edellisessä kokouksessaan hallitus päätti ehdottaa tulevassa yhdistyksen syyskokouksessa 19.11. nimenmuutosta yllä mainittuun muotoon. Nimen muuttaminen edellyttää yhdistyksen sääntöjen muutosta ja sääntöjen 11 §:n mukaan “päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee kulua vähintään kuukausi. […] Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen tulee saada molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 mahdollisessa äänestyksessä annetuista äänistä.”

Kehotankin teitä, hyvät jäsenet, tulemaan sankoin joukoin paikalle syyskokoukseen Lakimiesliiton Ylähuoneelle. Kokoukseen osallistumalla voit vaikuttaa nimiasiaan. Jos et pääse itse paikalle, niin voit valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttasi sääntöjen 7 §:n mukaisesti. Mikäli sääntömuutosehdotus hyväksytään tulevassa kokouksessa, niin uusien sääntöjen, käytännössä siis yhdistyksen uuden nimen, voimaantulo vaatii vielä toisen määräenemmistöpäätöksen vuoden 2020 kevätkokouksessa.

-Lars Lindeman, hallituksen puheenjohtaja

Nuoret Juristit ry