Oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamisesta

Hallitus on kaavailemassa oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamista, mikä tarkoittaisi aloituspaikkojen ja sitä kautta valmistuneiden juristien määrän kasvua. Nuoret Lakimiehet ry on huolissaan tämän vaikutuksesta erityisesti uransa alkuvaiheilla olevien juristien työllisyyteen.

Itä-Suomen yliopisto sai oikeuden myöntää OTM-tutkintoja vuonna 2013. Tutkinnon tavoiteaika on viisi vuotta. Toisin sanoen vasta muutama vuosikurssi on siirtynyt työmarkkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnoissa aloituspaikkojen lisäämisestä ei kuitenkaan oteta mitenkään huomioon tätä koulutuspaikkojen lisäystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kannanotoissaan tai lausunnoissaan osoittanut ottaneensa mitenkään huomioon alalle tulevien ja alalta poistuvien juristien määrää.

Tutkintotavoitteiden käyttö työvoiman määrän tasaamiseen on hyvin vaarallinen keino ilman tarkkoja laskelmia. Alalle koulutettavien henkilöiden määrää on vaikea laskea, ja tätä on tapahtunut erittäin harvoin. Lisättäessä koulutuspaikkoja alalta poistuvien henkilöiden määrä ei kasva. Tämä tarkoittaa, että alalle koulutettujen ihmisten määrä kasvaa vuosikymmeniä, ja jos alan työntekijätarve ei kasva samaan tahtiin, työttömyys alalla kasvaa.

Ihmisten kouluttaminen työttömäksi on erittäin kallista ja tehotonta. Suomessa on tälläkin hetkellä työttömänä yli 400 oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta henkilöä. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön väittämää työvoimapulaa on olemassa, tulisi tämä ratkaista puuttumalla kohtaanto-ongelmaan – ei lisäämällä aloituspaikkojen määrää tavalla, joka heikentäisi juristien työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Nuoret Lakimiehet toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei tekisi heikon selvityksen perusteella pitkälle kantavia päätöksiä, joilla saattaa olla vakavia vaikutuksia ammattiryhmän työllisyyteen.

Myös Lakimiesliitto on ottanut kantaa aiheeseen, lue lisää täältä.

Hallitus

Nuoret Juristit ry