Tuomioistuinharjoitteluhausta

Nula toteutti uudistetusta tuomioistuinharjoitteluhausta kyselyn helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyn tulokset julkaistiin näillä sivuilla. Vastausprosentti harjoitteluun hakeneiden osalta oli noin 20. Vastaajien enemmistön mielestä hakukriteerejä tulisi muuttaa mm. kasvattamalla työkokemuksen merkitystä ja vähentämällä opintomenestyksen painoarvoa. Vuoden 2019 tuomioistuinharjoittelupaikat jaettiin syksyllä 2018. Pisteytysperusteet eivät merkittävästi muuttuneet kyselyn toteutusajankohdasta.

Vuoden 2019 pisterajat käräjäoikeuksittain olivat seuraavat:

Ylin Alin
Ahvenanmaa 11,5 8
Etelä-Karjala 10 9
Etelä-Pohjanmaa 12 9
Etelä-Savo 10 10
Helsinki 18 13,5
Itä-Uusimaa 16,5 11
Kainuu 11 9,5
Kanta-Häme 12,5 11
Keski-Suomi 16 10
Kymenlaakso 11 9,5
Lappi 15 9
Länsi-Uusimaa 14,5 12
Oulu 15 10
Pirkanmaa 14 10,5
Pohjanmaa 14 5,5
Pohjois-Karjala 11,5 9,5
Pohjois-Savo 14 9,5
Päijät-Häme 14,5 12
Satakunta 10,5 10
Varsinais-Suomi 14,5 10

Pohjanmaan käräjäoikeuteen pääsi alimmillaan 5,5 pisteellä ja Ahvenanmaalle 8 pisteellä. Ahvenanmaan käräjäoikeus on ruotsinkielinen ja Pohjanmaan käräjäoikeus kaksikielinen. Muihin käräjäoikeuksiin alin tuomioistuinharjoittelupaikan tuonut pistemäärä oli 9. Käytännössä siis suomenkielisen hakijan täytyi saada lähtöpisteitä riittävästi päästäkseen ylipäätään haastatteluun, ja sen jälkeen haastattelusta oli syytä saada korkeat pisteet. Esimerkiksi työkokemuksesta on mahdollista saada korkeintaan 3 pistettä ja haastattelusta 5 pistettä. Näin ollen on selvää, että mikäli hakija ei ole riittävän menestynyt opinnoissaan, ei hänellä ole mahdollisuutta päästä suorittamaan tuomioistuinharjoittelua nykymuotoisessa haussa. Yllä viitatun ja linkitetyn Nulan kyselyn tulosten perusteella esitimme aiemmin oikeusministeriölle ja tuomarinkoulutuslautakunnalle, että pisteytystä tulisi vielä hioa ja vähentää opintomenestyksen painoarvoa. Lisäksi ehdotimme, että ennen haku-uudistusta valmistuneille tai ON-tutkinnon suorittaneille luotaisiin kiintiö siirtymäajaksi, jotta he voisivat kompensoida opintomenestystään muilla ansioilla.

Kantamme on edelleen, että nykymuodossaan tuomioistuinharjoitteluhaun valintakriteerejä tulisi muuttaa. Tällä hetkellä opintomenestyksellä on kohtuuttoman suuri painoarvo eikä heikompaa opintomenestystä ole käytännössä mahdollista kompensoida muilla ansioilla. On selvää, että useilla ansioituneilla nuorilla juristeilla ei nykymuotoisessa haussa ole mitään mahdollisuutta päästä suorittamaan tuomioistuinharjoittelua, toisin kuin ennen uudistusta. Tähän Nuoret Lakimiehet ry toivoo muutosta.

-Hallitus

Nuoret Juristit ry